China
Time Zones

Shanghai21:05 2024-04-15
Beijing21:05 2024-04-15
Shenzhen21:05 2024-04-15
Guangzhou21:05 2024-04-15
Chengdu21:05 2024-04-15
Tianjin21:05 2024-04-15
Wuhan21:05 2024-04-15
Dongguan21:05 2024-04-15
Xi’an21:05 2024-04-15
Hangzhou21:05 2024-04-15China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date