China
Time Zones

Shanghai22:22 2024-04-12
Beijing22:22 2024-04-12
Shenzhen22:22 2024-04-12
Guangzhou22:22 2024-04-12
Chengdu22:22 2024-04-12
Tianjin22:22 2024-04-12
Wuhan22:22 2024-04-12
Dongguan22:22 2024-04-12
Xi’an22:22 2024-04-12
Hangzhou22:22 2024-04-12China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date