China
Time Zones

Shanghai16:09 2023-02-08
Beijing16:09 2023-02-08
Shenzhen16:09 2023-02-08
Guangzhou16:09 2023-02-08
Chengdu16:09 2023-02-08
Tianjin16:09 2023-02-08
Wuhan16:09 2023-02-08
Dongguan16:09 2023-02-08
Xi’an16:09 2023-02-08
Hangzhou16:09 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date