China
Time Zones

Shanghai17:46 2024-04-19
Beijing17:46 2024-04-19
Shenzhen17:46 2024-04-19
Guangzhou17:46 2024-04-19
Chengdu17:46 2024-04-19
Tianjin17:46 2024-04-19
Wuhan17:46 2024-04-19
Dongguan17:46 2024-04-19
Xi’an17:46 2024-04-19
Hangzhou17:46 2024-04-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date