China
Time Zones

Shanghai21:52 2023-02-02
Beijing21:52 2023-02-02
Shenzhen21:52 2023-02-02
Guangzhou21:52 2023-02-02
Chengdu21:52 2023-02-02
Tianjin21:52 2023-02-02
Wuhan21:52 2023-02-02
Dongguan21:52 2023-02-02
Xi’an21:52 2023-02-02
Hangzhou21:52 2023-02-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date