China
Time Zones

Shanghai05:04 2022-05-18
Beijing05:04 2022-05-18
Shenzhen05:04 2022-05-18
Guangzhou05:04 2022-05-18
Chengdu05:04 2022-05-18
Tianjin05:04 2022-05-18
Wuhan05:04 2022-05-18
Dongguan05:04 2022-05-18
Xi’an05:04 2022-05-18
Hangzhou05:04 2022-05-18China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date