China
Time Zones

Shanghai23:47 2023-02-02
Beijing23:47 2023-02-02
Shenzhen23:47 2023-02-02
Guangzhou23:47 2023-02-02
Chengdu23:47 2023-02-02
Tianjin23:47 2023-02-02
Wuhan23:47 2023-02-02
Dongguan23:47 2023-02-02
Xi’an23:47 2023-02-02
Hangzhou23:47 2023-02-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date