China
Time Zones

Shanghai16:53 2024-03-01
Beijing16:53 2024-03-01
Shenzhen16:53 2024-03-01
Guangzhou16:53 2024-03-01
Chengdu16:53 2024-03-01
Tianjin16:53 2024-03-01
Wuhan16:53 2024-03-01
Dongguan16:53 2024-03-01
Xi’an16:53 2024-03-01
Hangzhou16:53 2024-03-01China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date