China
Time Zones

Shanghai09:53 2022-05-20
Beijing09:53 2022-05-20
Shenzhen09:53 2022-05-20
Guangzhou09:53 2022-05-20
Chengdu09:53 2022-05-20
Tianjin09:53 2022-05-20
Wuhan09:53 2022-05-20
Dongguan09:53 2022-05-20
Xi’an09:53 2022-05-20
Hangzhou09:53 2022-05-20China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date