China
Time Zones

Shanghai11:51 2024-04-24
Beijing11:51 2024-04-24
Shenzhen11:51 2024-04-24
Guangzhou11:51 2024-04-24
Chengdu11:51 2024-04-24
Tianjin11:51 2024-04-24
Wuhan11:51 2024-04-24
Dongguan11:51 2024-04-24
Xi’an11:51 2024-04-24
Hangzhou11:51 2024-04-24China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date