China
Time Zones

Shanghai16:38 2022-05-19
Beijing16:38 2022-05-19
Shenzhen16:38 2022-05-19
Guangzhou16:38 2022-05-19
Chengdu16:38 2022-05-19
Tianjin16:38 2022-05-19
Wuhan16:38 2022-05-19
Dongguan16:38 2022-05-19
Xi’an16:38 2022-05-19
Hangzhou16:38 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date