China
Time Zones

Shanghai22:30 2023-02-02
Beijing22:30 2023-02-02
Shenzhen22:30 2023-02-02
Guangzhou22:30 2023-02-02
Chengdu22:30 2023-02-02
Tianjin22:30 2023-02-02
Wuhan22:30 2023-02-02
Dongguan22:30 2023-02-02
Xi’an22:30 2023-02-02
Hangzhou22:30 2023-02-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date