China
Time Zones

Shanghai16:32 2024-04-19
Beijing16:32 2024-04-19
Shenzhen16:32 2024-04-19
Guangzhou16:32 2024-04-19
Chengdu16:32 2024-04-19
Tianjin16:32 2024-04-19
Wuhan16:32 2024-04-19
Dongguan16:32 2024-04-19
Xi’an16:32 2024-04-19
Hangzhou16:32 2024-04-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date