China
Time Zones

Shanghai11:54 2022-05-17
Beijing11:54 2022-05-17
Shenzhen11:54 2022-05-17
Guangzhou11:54 2022-05-17
Chengdu11:54 2022-05-17
Tianjin11:54 2022-05-17
Wuhan11:54 2022-05-17
Dongguan11:54 2022-05-17
Xi’an11:54 2022-05-17
Hangzhou11:54 2022-05-17China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date