China
Time Zones

Shanghai15:49 2023-02-08
Beijing15:49 2023-02-08
Shenzhen15:49 2023-02-08
Guangzhou15:49 2023-02-08
Chengdu15:49 2023-02-08
Tianjin15:49 2023-02-08
Wuhan15:49 2023-02-08
Dongguan15:49 2023-02-08
Xi’an15:49 2023-02-08
Hangzhou15:49 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date