China
Time Zones

Shanghai05:39 2022-05-18
Beijing05:39 2022-05-18
Shenzhen05:39 2022-05-18
Guangzhou05:39 2022-05-18
Chengdu05:39 2022-05-18
Tianjin05:39 2022-05-18
Wuhan05:39 2022-05-18
Dongguan05:39 2022-05-18
Xi’an05:39 2022-05-18
Hangzhou05:39 2022-05-18China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date