China
Time Zones

Shanghai17:39 2024-04-19
Beijing17:39 2024-04-19
Shenzhen17:39 2024-04-19
Guangzhou17:39 2024-04-19
Chengdu17:39 2024-04-19
Tianjin17:39 2024-04-19
Wuhan17:39 2024-04-19
Dongguan17:39 2024-04-19
Xi’an17:39 2024-04-19
Hangzhou17:39 2024-04-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date