China
Time Zones

Shanghai03:47 2024-04-19
Beijing03:47 2024-04-19
Shenzhen03:47 2024-04-19
Guangzhou03:47 2024-04-19
Chengdu03:47 2024-04-19
Tianjin03:47 2024-04-19
Wuhan03:47 2024-04-19
Dongguan03:47 2024-04-19
Xi’an03:47 2024-04-19
Hangzhou03:47 2024-04-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date