China
Time Zones

Shanghai03:08 2024-06-26
Beijing03:08 2024-06-26
Shenzhen03:08 2024-06-26
Guangzhou03:08 2024-06-26
Chengdu03:08 2024-06-26
Tianjin03:08 2024-06-26
Wuhan03:08 2024-06-26
Dongguan03:08 2024-06-26
Xi’an03:08 2024-06-26
Hangzhou03:08 2024-06-26China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date