China
Time Zones

Shanghai17:53 2024-04-19
Beijing17:53 2024-04-19
Shenzhen17:53 2024-04-19
Guangzhou17:53 2024-04-19
Chengdu17:53 2024-04-19
Tianjin17:53 2024-04-19
Wuhan17:53 2024-04-19
Dongguan17:53 2024-04-19
Xi’an17:53 2024-04-19
Hangzhou17:53 2024-04-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date