China
Time Zones

Shanghai16:21 2023-02-08
Beijing16:21 2023-02-08
Shenzhen16:21 2023-02-08
Guangzhou16:21 2023-02-08
Chengdu16:21 2023-02-08
Tianjin16:21 2023-02-08
Wuhan16:21 2023-02-08
Dongguan16:21 2023-02-08
Xi’an16:21 2023-02-08
Hangzhou16:21 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date