China
Time Zones

Shanghai15:10 2023-02-08
Beijing15:10 2023-02-08
Shenzhen15:10 2023-02-08
Guangzhou15:10 2023-02-08
Chengdu15:10 2023-02-08
Tianjin15:10 2023-02-08
Wuhan15:10 2023-02-08
Dongguan15:10 2023-02-08
Xi’an15:10 2023-02-08
Hangzhou15:10 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date