China
Time Zones

Shanghai04:21 2022-05-18
Beijing04:21 2022-05-18
Shenzhen04:21 2022-05-18
Guangzhou04:21 2022-05-18
Chengdu04:21 2022-05-18
Tianjin04:21 2022-05-18
Wuhan04:21 2022-05-18
Dongguan04:21 2022-05-18
Xi’an04:21 2022-05-18
Hangzhou04:21 2022-05-18China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date