China
Time Zones

Shanghai14:42 2023-02-08
Beijing14:42 2023-02-08
Shenzhen14:42 2023-02-08
Guangzhou14:42 2023-02-08
Chengdu14:42 2023-02-08
Tianjin14:42 2023-02-08
Wuhan14:42 2023-02-08
Dongguan14:42 2023-02-08
Xi’an14:42 2023-02-08
Hangzhou14:42 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date