China
Time Zones

Shanghai06:15 2024-03-01
Beijing06:15 2024-03-01
Shenzhen06:15 2024-03-01
Guangzhou06:15 2024-03-01
Chengdu06:15 2024-03-01
Tianjin06:15 2024-03-01
Wuhan06:15 2024-03-01
Dongguan06:15 2024-03-01
Xi’an06:15 2024-03-01
Hangzhou06:15 2024-03-01China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date