China
Time Zones

Shanghai20:34 2022-05-19
Beijing20:34 2022-05-19
Shenzhen20:34 2022-05-19
Guangzhou20:34 2022-05-19
Chengdu20:34 2022-05-19
Tianjin20:34 2022-05-19
Wuhan20:34 2022-05-19
Dongguan20:34 2022-05-19
Xi’an20:34 2022-05-19
Hangzhou20:34 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date