China
Time Zones

Shanghai15:46 2022-05-19
Beijing15:46 2022-05-19
Shenzhen15:46 2022-05-19
Guangzhou15:46 2022-05-19
Chengdu15:46 2022-05-19
Tianjin15:46 2022-05-19
Wuhan15:46 2022-05-19
Dongguan15:46 2022-05-19
Xi’an15:46 2022-05-19
Hangzhou15:46 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date