China
Time Zones

Shanghai20:12 2022-05-26
Beijing20:12 2022-05-26
Shenzhen20:12 2022-05-26
Guangzhou20:12 2022-05-26
Chengdu20:12 2022-05-26
Tianjin20:12 2022-05-26
Wuhan20:12 2022-05-26
Dongguan20:12 2022-05-26
Xi’an20:12 2022-05-26
Hangzhou20:12 2022-05-26China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date