China
Time Zones

Shanghai07:04 2024-05-25
Beijing07:04 2024-05-25
Shenzhen07:04 2024-05-25
Guangzhou07:04 2024-05-25
Chengdu07:04 2024-05-25
Tianjin07:04 2024-05-25
Wuhan07:04 2024-05-25
Dongguan07:04 2024-05-25
Xi’an07:04 2024-05-25
Hangzhou07:04 2024-05-25China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date