China
Time Zones

Shanghai16:51 2022-05-19
Beijing16:51 2022-05-19
Shenzhen16:51 2022-05-19
Guangzhou16:51 2022-05-19
Chengdu16:51 2022-05-19
Tianjin16:51 2022-05-19
Wuhan16:51 2022-05-19
Dongguan16:51 2022-05-19
Xi’an16:51 2022-05-19
Hangzhou16:51 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date