China
Time Zones

Shanghai10:51 2024-04-24
Beijing10:51 2024-04-24
Shenzhen10:51 2024-04-24
Guangzhou10:51 2024-04-24
Chengdu10:51 2024-04-24
Tianjin10:51 2024-04-24
Wuhan10:51 2024-04-24
Dongguan10:51 2024-04-24
Xi’an10:51 2024-04-24
Hangzhou10:51 2024-04-24China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date