China
Time Zones

Shanghai22:44 2023-02-02
Beijing22:44 2023-02-02
Shenzhen22:44 2023-02-02
Guangzhou22:44 2023-02-02
Chengdu22:44 2023-02-02
Tianjin22:44 2023-02-02
Wuhan22:44 2023-02-02
Dongguan22:44 2023-02-02
Xi’an22:44 2023-02-02
Hangzhou22:44 2023-02-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date