China
Time Zones

Shanghai12:19 2024-03-02
Beijing12:19 2024-03-02
Shenzhen12:19 2024-03-02
Guangzhou12:19 2024-03-02
Chengdu12:19 2024-03-02
Tianjin12:19 2024-03-02
Wuhan12:19 2024-03-02
Dongguan12:19 2024-03-02
Xi’an12:19 2024-03-02
Hangzhou12:19 2024-03-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date