China
Time Zones

Shanghai09:52 2022-05-20
Beijing09:52 2022-05-20
Shenzhen09:52 2022-05-20
Guangzhou09:52 2022-05-20
Chengdu09:52 2022-05-20
Tianjin09:52 2022-05-20
Wuhan09:52 2022-05-20
Dongguan09:52 2022-05-20
Xi’an09:52 2022-05-20
Hangzhou09:52 2022-05-20China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date