China
Time Zones

Shanghai09:19 2023-12-02
Beijing09:19 2023-12-02
Shenzhen09:19 2023-12-02
Guangzhou09:19 2023-12-02
Chengdu09:19 2023-12-02
Tianjin09:19 2023-12-02
Wuhan09:19 2023-12-02
Dongguan09:19 2023-12-02
Xi’an09:19 2023-12-02
Hangzhou09:19 2023-12-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date