China
Time Zones

Shanghai08:43 2022-05-20
Beijing08:43 2022-05-20
Shenzhen08:43 2022-05-20
Guangzhou08:43 2022-05-20
Chengdu08:43 2022-05-20
Tianjin08:43 2022-05-20
Wuhan08:43 2022-05-20
Dongguan08:43 2022-05-20
Xi’an08:43 2022-05-20
Hangzhou08:43 2022-05-20China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date