China
Time Zones

Shanghai15:52 2023-02-08
Beijing15:52 2023-02-08
Shenzhen15:52 2023-02-08
Guangzhou15:52 2023-02-08
Chengdu15:52 2023-02-08
Tianjin15:52 2023-02-08
Wuhan15:52 2023-02-08
Dongguan15:52 2023-02-08
Xi’an15:52 2023-02-08
Hangzhou15:52 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date