China
Time Zones

Shanghai22:19 2023-02-02
Beijing22:19 2023-02-02
Shenzhen22:19 2023-02-02
Guangzhou22:19 2023-02-02
Chengdu22:19 2023-02-02
Tianjin22:19 2023-02-02
Wuhan22:19 2023-02-02
Dongguan22:19 2023-02-02
Xi’an22:19 2023-02-02
Hangzhou22:19 2023-02-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date