China
Time Zones

Shanghai16:04 2023-02-08
Beijing16:04 2023-02-08
Shenzhen16:04 2023-02-08
Guangzhou16:04 2023-02-08
Chengdu16:04 2023-02-08
Tianjin16:04 2023-02-08
Wuhan16:04 2023-02-08
Dongguan16:04 2023-02-08
Xi’an16:04 2023-02-08
Hangzhou16:04 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date