China
Time Zones

Shanghai22:01 2023-02-02
Beijing22:01 2023-02-02
Shenzhen22:01 2023-02-02
Guangzhou22:01 2023-02-02
Chengdu22:01 2023-02-02
Tianjin22:01 2023-02-02
Wuhan22:01 2023-02-02
Dongguan22:01 2023-02-02
Xi’an22:01 2023-02-02
Hangzhou22:01 2023-02-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date