China
Time Zones

Shanghai06:02 2024-05-25
Beijing06:02 2024-05-25
Shenzhen06:02 2024-05-25
Guangzhou06:02 2024-05-25
Chengdu06:02 2024-05-25
Tianjin06:02 2024-05-25
Wuhan06:02 2024-05-25
Dongguan06:02 2024-05-25
Xi’an06:02 2024-05-25
Hangzhou06:02 2024-05-25China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date