China
Time Zones

Shanghai22:51 2022-05-21
Beijing22:51 2022-05-21
Shenzhen22:51 2022-05-21
Guangzhou22:51 2022-05-21
Chengdu22:51 2022-05-21
Tianjin22:51 2022-05-21
Wuhan22:51 2022-05-21
Dongguan22:51 2022-05-21
Xi’an22:51 2022-05-21
Hangzhou22:51 2022-05-21China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date