China
Time Zones

Shanghai01:52 2024-07-13
Beijing01:52 2024-07-13
Shenzhen01:52 2024-07-13
Guangzhou01:52 2024-07-13
Chengdu01:52 2024-07-13
Tianjin01:52 2024-07-13
Wuhan01:52 2024-07-13
Dongguan01:52 2024-07-13
Xi’an01:52 2024-07-13
Hangzhou01:52 2024-07-13China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date