China
Time Zones

Shanghai22:25 2023-02-02
Beijing22:25 2023-02-02
Shenzhen22:25 2023-02-02
Guangzhou22:25 2023-02-02
Chengdu22:25 2023-02-02
Tianjin22:25 2023-02-02
Wuhan22:25 2023-02-02
Dongguan22:25 2023-02-02
Xi’an22:25 2023-02-02
Hangzhou22:25 2023-02-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date