China
Time Zones

Shanghai09:55 2024-03-04
Beijing09:55 2024-03-04
Shenzhen09:55 2024-03-04
Guangzhou09:55 2024-03-04
Chengdu09:55 2024-03-04
Tianjin09:55 2024-03-04
Wuhan09:55 2024-03-04
Dongguan09:55 2024-03-04
Xi’an09:55 2024-03-04
Hangzhou09:55 2024-03-04China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date