China
Time Zones

Shanghai12:54 2022-05-17
Beijing12:54 2022-05-17
Shenzhen12:54 2022-05-17
Guangzhou12:54 2022-05-17
Chengdu12:54 2022-05-17
Tianjin12:54 2022-05-17
Wuhan12:54 2022-05-17
Dongguan12:54 2022-05-17
Xi’an12:54 2022-05-17
Hangzhou12:54 2022-05-17China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date