China
Time Zones

Shanghai22:24 2024-04-17
Beijing22:24 2024-04-17
Shenzhen22:24 2024-04-17
Guangzhou22:24 2024-04-17
Chengdu22:24 2024-04-17
Tianjin22:24 2024-04-17
Wuhan22:24 2024-04-17
Dongguan22:24 2024-04-17
Xi’an22:24 2024-04-17
Hangzhou22:24 2024-04-17China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date