China
Time Zones

Shanghai16:12 2022-05-19
Beijing16:12 2022-05-19
Shenzhen16:12 2022-05-19
Guangzhou16:12 2022-05-19
Chengdu16:12 2022-05-19
Tianjin16:12 2022-05-19
Wuhan16:12 2022-05-19
Dongguan16:12 2022-05-19
Xi’an16:12 2022-05-19
Hangzhou16:12 2022-05-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date