China
Time Zones

Shanghai17:27 2024-05-18
Beijing17:27 2024-05-18
Shenzhen17:27 2024-05-18
Guangzhou17:27 2024-05-18
Chengdu17:27 2024-05-18
Tianjin17:27 2024-05-18
Wuhan17:27 2024-05-18
Dongguan17:27 2024-05-18
Xi’an17:27 2024-05-18
Hangzhou17:27 2024-05-18China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date