China
Time Zones

Shanghai14:25 2023-02-08
Beijing14:25 2023-02-08
Shenzhen14:25 2023-02-08
Guangzhou14:25 2023-02-08
Chengdu14:25 2023-02-08
Tianjin14:25 2023-02-08
Wuhan14:25 2023-02-08
Dongguan14:25 2023-02-08
Xi’an14:25 2023-02-08
Hangzhou14:25 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date