China
Time Zones

Shanghai05:07 2024-04-19
Beijing05:07 2024-04-19
Shenzhen05:07 2024-04-19
Guangzhou05:07 2024-04-19
Chengdu05:07 2024-04-19
Tianjin05:07 2024-04-19
Wuhan05:07 2024-04-19
Dongguan05:07 2024-04-19
Xi’an05:07 2024-04-19
Hangzhou05:07 2024-04-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date