China
Time Zones

Shanghai07:06 2023-10-02
Beijing07:06 2023-10-02
Shenzhen07:06 2023-10-02
Guangzhou07:06 2023-10-02
Chengdu07:06 2023-10-02
Tianjin07:06 2023-10-02
Wuhan07:06 2023-10-02
Dongguan07:06 2023-10-02
Xi’an07:06 2023-10-02
Hangzhou07:06 2023-10-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date