China
Time Zones

Shanghai17:31 2024-04-19
Beijing17:31 2024-04-19
Shenzhen17:31 2024-04-19
Guangzhou17:31 2024-04-19
Chengdu17:31 2024-04-19
Tianjin17:31 2024-04-19
Wuhan17:31 2024-04-19
Dongguan17:31 2024-04-19
Xi’an17:31 2024-04-19
Hangzhou17:31 2024-04-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date