China
Time Zones

Shanghai22:53 2024-04-12
Beijing22:53 2024-04-12
Shenzhen22:53 2024-04-12
Guangzhou22:53 2024-04-12
Chengdu22:53 2024-04-12
Tianjin22:53 2024-04-12
Wuhan22:53 2024-04-12
Dongguan22:53 2024-04-12
Xi’an22:53 2024-04-12
Hangzhou22:53 2024-04-12China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date