China
Time Zones

Shanghai03:56 2024-04-21
Beijing03:56 2024-04-21
Shenzhen03:56 2024-04-21
Guangzhou03:56 2024-04-21
Chengdu03:56 2024-04-21
Tianjin03:56 2024-04-21
Wuhan03:56 2024-04-21
Dongguan03:56 2024-04-21
Xi’an03:56 2024-04-21
Hangzhou03:56 2024-04-21China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date