China
Time Zones

Shanghai01:46 2024-02-27
Beijing01:46 2024-02-27
Shenzhen01:46 2024-02-27
Guangzhou01:46 2024-02-27
Chengdu01:46 2024-02-27
Tianjin01:46 2024-02-27
Wuhan01:46 2024-02-27
Dongguan01:46 2024-02-27
Xi’an01:46 2024-02-27
Hangzhou01:46 2024-02-27China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date