China
Time Zones

Shanghai22:20 2024-02-27
Beijing22:20 2024-02-27
Shenzhen22:20 2024-02-27
Guangzhou22:20 2024-02-27
Chengdu22:20 2024-02-27
Tianjin22:20 2024-02-27
Wuhan22:20 2024-02-27
Dongguan22:20 2024-02-27
Xi’an22:20 2024-02-27
Hangzhou22:20 2024-02-27China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date