China
Time Zones

Shanghai07:52 2024-05-25
Beijing07:52 2024-05-25
Shenzhen07:52 2024-05-25
Guangzhou07:52 2024-05-25
Chengdu07:52 2024-05-25
Tianjin07:52 2024-05-25
Wuhan07:52 2024-05-25
Dongguan07:52 2024-05-25
Xi’an07:52 2024-05-25
Hangzhou07:52 2024-05-25China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date