China
Time Zones

Shanghai10:09 2022-05-20
Beijing10:09 2022-05-20
Shenzhen10:09 2022-05-20
Guangzhou10:09 2022-05-20
Chengdu10:09 2022-05-20
Tianjin10:09 2022-05-20
Wuhan10:09 2022-05-20
Dongguan10:09 2022-05-20
Xi’an10:09 2022-05-20
Hangzhou10:09 2022-05-20China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date