China
Time Zones

Shanghai05:31 2024-05-21
Beijing05:31 2024-05-21
Shenzhen05:31 2024-05-21
Guangzhou05:31 2024-05-21
Chengdu05:31 2024-05-21
Tianjin05:31 2024-05-21
Wuhan05:31 2024-05-21
Dongguan05:31 2024-05-21
Xi’an05:31 2024-05-21
Hangzhou05:31 2024-05-21China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date