China
Time Zones

Shanghai14:36 2023-02-08
Beijing14:36 2023-02-08
Shenzhen14:36 2023-02-08
Guangzhou14:36 2023-02-08
Chengdu14:36 2023-02-08
Tianjin14:36 2023-02-08
Wuhan14:36 2023-02-08
Dongguan14:36 2023-02-08
Xi’an14:36 2023-02-08
Hangzhou14:36 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date