China
Time Zones

Shanghai03:23 2024-04-19
Beijing03:23 2024-04-19
Shenzhen03:23 2024-04-19
Guangzhou03:23 2024-04-19
Chengdu03:23 2024-04-19
Tianjin03:23 2024-04-19
Wuhan03:23 2024-04-19
Dongguan03:23 2024-04-19
Xi’an03:23 2024-04-19
Hangzhou03:23 2024-04-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date