China
Time Zones

Shanghai05:11 2024-04-19
Beijing05:11 2024-04-19
Shenzhen05:11 2024-04-19
Guangzhou05:11 2024-04-19
Chengdu05:11 2024-04-19
Tianjin05:11 2024-04-19
Wuhan05:11 2024-04-19
Dongguan05:11 2024-04-19
Xi’an05:11 2024-04-19
Hangzhou05:11 2024-04-19China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date