China
Time Zones

Shanghai14:24 2023-02-08
Beijing14:24 2023-02-08
Shenzhen14:24 2023-02-08
Guangzhou14:24 2023-02-08
Chengdu14:24 2023-02-08
Tianjin14:24 2023-02-08
Wuhan14:24 2023-02-08
Dongguan14:24 2023-02-08
Xi’an14:24 2023-02-08
Hangzhou14:24 2023-02-08China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date