China
Time Zones

Shanghai10:13 2024-04-24
Beijing10:13 2024-04-24
Shenzhen10:13 2024-04-24
Guangzhou10:13 2024-04-24
Chengdu10:13 2024-04-24
Tianjin10:13 2024-04-24
Wuhan10:13 2024-04-24
Dongguan10:13 2024-04-24
Xi’an10:13 2024-04-24
Hangzhou10:13 2024-04-24China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date