China
Time Zones

Shanghai22:11 2023-06-02
Beijing22:11 2023-06-02
Shenzhen22:11 2023-06-02
Guangzhou22:11 2023-06-02
Chengdu22:11 2023-06-02
Tianjin22:11 2023-06-02
Wuhan22:11 2023-06-02
Dongguan22:11 2023-06-02
Xi’an22:11 2023-06-02
Hangzhou22:11 2023-06-02China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date