China
Time Zones

Shanghai03:46 2022-05-18
Beijing03:46 2022-05-18
Shenzhen03:46 2022-05-18
Guangzhou03:46 2022-05-18
Chengdu03:46 2022-05-18
Tianjin03:46 2022-05-18
Wuhan03:46 2022-05-18
Dongguan03:46 2022-05-18
Xi’an03:46 2022-05-18
Hangzhou03:46 2022-05-18China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date