China
Time Zones

Shanghai03:07 2024-06-14
Beijing03:07 2024-06-14
Shenzhen03:07 2024-06-14
Guangzhou03:07 2024-06-14
Chengdu03:07 2024-06-14
Tianjin03:07 2024-06-14
Wuhan03:07 2024-06-14
Dongguan03:07 2024-06-14
Xi’an03:07 2024-06-14
Hangzhou03:07 2024-06-14China exact time, time zone map, daylight saving time, local time and date